Cân sức khỏe thông minh: sản phẩm thông minh kiểm soát chỉ số cơ thể 139.000 -37%